Jak se učit...

18. září 2009 v 20:23 | _.LaDy_BaRBie._ |  ☺Do ŠKoLy☺

Jak se učit

Domácí příprava je na střední škole nezbytná.
Nejefektivnější je domácí učení tehdy, jestliže začne ještě ten den, kdy byla látka ve škole vyložena - ušetříte tak obrovské množství času, protože máte výklad čerstvě v hlavě, rozumíte mu a zapamatování tímto způsobem je nejúčinnější.
Svou lenost nejlépe oklamete tak, že si stanovíte pro každý den v týdnu přesný čas, kdy usednete k práci.
Začněte předmětem, který vám jde snadno. Budete mít pocit, že z hromady práce něco ubylo a kromě toho, úspěch vás posílí a budete mít větší chuť do další práce. Střídejte učivo na zapamatování s učivem vyžadujícím úvahu a úsudek.
Osvojit si látku znamená umět ji jasně a uceleně vysvětlit, zkuste si to.
Zapnuté rádio zvyšuje vaši unavitelnost a odvádí pozornost, dalšími nepřáteli studujícího jedince jsou mobil a televize.
Jeden celý den v týdnu byste měli odpočívat a vůbec se neučit (sobota nebo neděle). Začnete-li druhý den s učením ráno, budete překvapeni, kolik se toho dá stihnout a jak jde práce snadno!
Nejlépe si pamatujeme to, co bylo na začátku a na konci studijního bloku (vyuč. hodiny), věnujte tedy větší pozornost střední části učiva.
Matematika
Věřte nebo ne, středoškolská matematika je předmět, kde o úspěchu nebo alespoň slušné známce rozhoduje spíše zájem a pravidelná práce než matematické nadání. To znamená, že je naučitelná.
Základním předpokladem úspěch v matematice je ve všech případech pravidelná práce do školy. Jakmile začnete vynechávat, učit se jen na písemku nebo na zkoušení, jste na nejlepší cestě do záhuby. A to i při nějakém nadání.
Mějte k matematice respekt, ale zároveň si pěstujte ctižádost ji absolvovat. Je čas podívat se pravdě do očí: matematika učí správné technologii myšlení a denní porce matematiky vám přefiltruje logický postup myšlení do krve.
V hodině matematiky buďte soustředění, poznámky si pište čitelně a na okraj sešitu si doplňujte své vlastní poznámky jako např. Proč že se tato operace mohla provést, co k ní vedlo, co jsme tímto krokem dokázali apod. - ve škole je to jasné, doma může všechno vypadat jinak!
Doma si pořádně projděte všechno, co se ve škole udělalo - včetně teorie, je to klíč k pochopení látky. Propočítejte si příklad, který se řešil ve škole (nebo všechny). Spočítejte domácí úkol, tím si nejlépe ověříte, jestli jste látku zvládli.
Jestliže látce nerozumíte, nezačínejte zkusmo tisíce příkladů v naději, že vás něco osvítí, spíše se pokuste znovu projít krok za krokem teoretický úvod v sešitě nebo učebnici, příklad řešený ve škole apod. Jestliže to nepomohlo, nejspíše se jedná o nějakou mezeru z dřívějška, požádejte o pomoc a vysvětlení spolužáka nebo učitele (ale ne až při zkoušení).
U studenta s dosud nevyužitým matematickým nadáním se pokrok objeví obvykle do tří týdnů od začátku systematické práce, u ostatních později, je třeba vytrvat a radovat se z dílčích úspěchů.
Cizí jazyky
V jazycích, stejně jako v matematice a fyzice, se zle nevyplatí vynechat pravidelnou přípravu: problém se nikdy neztratí, bude se jen zvětšovat.
Zvládnout cizí jazyk znamená používat jej k dorozumění. Cílem středoškolského studia je, abyste byli schopni komunikovat v cizím jazyce bez kompromisů, abyste byli schopni vysvětlit své názory, ne zjednodušovat na to, co umíte říci... Základní jednotkou dorozumění je věta - je tedy třeba od začátku se naučit vyjadřovat se ve větách.
Slovíčka jsou stavební kameny, bez nich to nepůjde. Jak tedy na slovíčka: lépe 10 minut každý den než hodinu jednou za týden. Slovíčka si nejen čtěte, ale i pište a vyslovujte nahlas. Čím více kontextů, do kterých můžete slovíčko zařadit naleznete, tím pravděpodobněji si ho vybavíte až ho budete potřebovat. (např. synonyma, antonyma, slova tematicky blízká, odvozeniny, český překlad, anglický překlad....) Nejdůležitější ale je každé slovíčko hned uplatnit ve větě vedle slov už známých. Přinuťte se říkat věci nově, pomocí výrazů, které vám nabízí učebnice, jinak se nebudete zlepšovat. Nespokojte se s tím, že se nějak dorozumíte.
Gramatické jevy je třeba se učit na příkladech (větách). K tomu slouží domácí úkol. Ten, jakkoliv krátký nebo snadný vás přiměje manipulovat se slovy a s pravidly a tak si je zautomatizovat. Gramatiku procvičujte znovu na cvičeních v učebnici, využívejte však také doplňkových materiálů ve studovně nebo na počítači.
Každý den byste měli být vystaveni jazyku, kterému se učíte, ať už v přímé přípravě do školy nebo čtením časopisů, knih, poslechem, sledováním televize v originále: to jsou cesty k opravdovému zvládnutí jazyka.
Máte-li problémy, vždy se doma vraťte k úvodnímu textu, vypište si neznámá slovíčka. Zformulujte si několik otázek ke každému odstavci textu a nahlas celou větou si odpovězte. Obtížné pasáže nebo celý text si přeložte. Zkuste si převyprávět jednotlivé odstavce a pak celý text svými slovy tak, abyste mu rozuměli. Jestliže máte opravdu velké problémy, neváhejte se učit zpaměti celé věty nebo odstavce z učebnice - skladba vět vám postupně přejde do krve a nebudete se tolik trápit s každým slovem.
Naukové obory (historie, zeměpis, chemie ...)
Věnujte pozornost výkladu ve škole, můžete si mnohé zapamatovat. Pište si přehledné poznámky, graficky je rozčleňujte, podtrhávejte.
Doma si nejprve přečtěte v učebnici a v sešitě celé téma bez ohledu na to, kolik se toho máte naučit. Lépe tak pochopíte souvislosti.
Čtěte znovu úsek určený k osvojení, tentokrát s tužkou v ruce. Podtrhávejte to nejpodstatnější (max. 5 výrazů na stránce), ale ještě lépe mějte u sebe poznámkový blok, na který si zaznamenáte logickou strukturu tématu. U každého faktu se ptejte sami sebe na jeho příčiny a důsledky. Malujte si grafy, sestavujte údaje do tabulky, na časovou osu, kreslete si ilustrace, šipkami znázorněte příčiny a důsledky.
Zkuste si každý úsek učiva převyprávět tak, abyste to někomu vysvětlili, logicky a jasně, kontrolujte si, že na každé možné "proč" umíte odpovědět. Posledním krokem je převyprávět si celou látku po svém, v souvislém nepřerušovaném výkladu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama